Zdjęcie Zdjęcie
x
Zadzwoń: 55 232 64 08
Wzywamy do zgłaszania wierzytelności
2017-10-05
Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zagonowej 12, uchwałą 1/10/2017 z dnia 02.10.2017 postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie PDiM sp. z o.o. przy ul.Szańcowej 1.
Likwidacja Spółki PDiM
2017-10-05
Uchwałą 1/10/2017 z 02 października 2017r. Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o likwidacji spółki Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dotychczasowe kompetencje PDiM sp. z o.o. przejmuje nowo powstała spółka ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczona odpowiedzialnością powołana uchwałą Rady Miasta Elbląga nr XXV/482/2017.
Baza w Nowinie na sprzedaż
2017-09-29
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu sprzeda prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków biurowo-socjalnego i wiaty magazynowej z przybudówką oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Elblągu, numerem działki nr 2, 3, 6, 9, 7, 8 o powierzchni 3,3614 ha zlokalizowanej w Nowinie k/Elbląga (obręb 18 Nowina), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00036315/5, przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Elblągu.
Cena wywoławcza 1 499 000,00 zł
Opis nieruchomości oraz zdjęcia i mapka sytuacyjna znajdują się w załącznikach 1-8 w zakładce OGŁOSZENIA
oferta
Roboty bitumiczne
Roboty bitumiczne
Masy mineralno - asfaltowe, masy naprawcze mineralno-bitumiczne na zimno, recykling na gorąca mas mineralno asfaltowych
Roboty brukarskie
Roboty brukarskie
Nawierzchnie kamienne, nawierzchnie brukowe, nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie inne (prefabrykaty drogowe)
Znak ograniczający
Oznakowanie
Pionowe, poziome, konserwacja i wymiana znaków drogowych, organizacja ruchu według zaleceń
Odtwarzanie nawierzchni
Odtwarzanie nawierzchni
Odtwarzamy nawierzchnie ulic i chodników po awariach sieci (wodociągowej, ciepłowniczej i innej)
Budowa
Remonty bieżące
Wykonujemy remonty bieżące jezdni i chodników
Traktor
Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników
Wykonujemy prace utrzymaniowe w okresie sezonu zimowego polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowe
pozostałe usługi
Pozostałe usługi
Koparki
wynajem sprzętu
Dysponujemy szeroką gamą sprzętu na wynajem
 • koparko-ładowarki
 • samochód samowyładowczy -15 Mg
 • recyklery do powtórnego przerobu zerwanej nawierzchni bitumicznych
 • knikmops - maszyny do robót brukarskich i zagospodarowań zielonych
 • bobcat – ładowarka
 • walec – 1,3 Mg
 • zagęszczarki i ubijaki
 • malowarka do oznakowania poziomego
 • młoty wyburzeniowe
 • agregaty prądotwórcze
 • piły do asfaltu i betonu
Znak nakazu
wynajem nieruchomości
Dysponujemy 3 lokalami na ulicy Zagonowa 12
 • pomieszczenia biurowe – o powierzchni 256 m2
 • pomieszczenia warsztatowe – o powierzchni 184,3 m2
 • pomieszczenia warsztatowe – o powierzchni 136,8 m2
Dysponujemy bazą na Nowinie o powierzchni 3,36 ha.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie wynajęcia.

Przedsiębiorstwo wykonuje następujące prace ogólnobudowlane i inżynierskie
 • niwelacja i zagospodarowanie terenu,
 • budowa sieci i przyłaczy wodno-kanalizacyjnych, deszczowych, energetycznych i gazowych,
 • budowa i remonty obiektów inżynierskich małych rozpiętości,.
 • wykonywanie obiektów małej architektury i zieleni

Budowy
aktualności
Tytuł
Data
Opis
Tytuł
Data
Opis
Tytuł
Data
Opis
Autostrada
Realizacje
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną naszych dotychczasowych realizacji.
Prasa
ogłoszenia i przetargi
Tytuł ogłoszenia
Opis
Załączniki
Szkic Logo Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
Tytuł
Opis
Załączniki
Tytuł ogłoszenia
Opis
Załączniki
Szkic Logo Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
Tytuł
Opis
Załączniki
Pracownik
kariera
Firma nasza zatrudnia około 50 pracowników. W naszej firmie przestrzegane są obowiązujące w Rzeczpospolitej Polsce prawa pracownicze. Do naszego zespołu zapraszamy ludzi odpowiedzialnych, komunikatywnych, samodzielnych, rozumiejących ideę pracy w zespołach.
Nazwa oferty
Wymagania
 • Wpis
Oferujemy
 • Wpis
Nazwa oferty
Wymagania
 • Wpis
Oferujemy
 • Wpis
o firmie
Misja spółki
Firma przetrwa na rynku tylko wtedy, gdy zaspokoi potrzeby swoich klientów skuteczniej niż jej konkurenci. Klient jest centralnym i wyjściowym punktem każdego przedsięwzięcia. Wszystko co firma robi powinno dążyć do maksymalizacji korzyści oczekiwanej przez klienta. Głównym celem jaki stawiamy przed sobą jest spowodowanie, aby Spółka była postrzegana przez inwestorów i mieszkańców m. Elbląga jako profesjonalna i rzetelna firma na rynku robót drogowych i mostowych. Chcemy być ważnym i wiarygodnym partnerem w budownictwie dla inwestorów i innych podmiotów rynku budowlanego. Działalność prowadzimy, kierując się zawsze zasadami właściwie pojmowanej etyki biznesowej.
W naszej firmie przestrzegane są obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawa pracownicze i prawne wymagania dotyczące ochrony środowiska i ekologii.
Historia
Stare zdjęcie
Stare zdjęcie
Nowe zdjęcie
Nowe zdjęcie
1960
Powstanie Miejskiej Służby Drogowej.
1970
Przekształcenie MSD w Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
1974
Decyzja władz miasta o połączeniu dwóch firm Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i utworzeniu Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni.
1990
Decyzja Rady Miejskiej-Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni zostaje podzielone na Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej.
1997
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
władze firmy
Dyrektor Zarządu
Marek Cymerys
Koparka
Rada Nadzorcza Spółki
Przewodniczący
Dariusz Jacek Ostrowski
Członkowie
Mariusz Robert Czajkowski
Krzysztof Mariusz Jabłoński
Anna Justyna Tymolewska
Sekretarz
Henryk Gawroński
Droga
dyrekcja
sekretariat
tel./fax: +48 55 232-64-08
fax: +48 55 232-45-31
e-mail: pdim@pdim.pl
dyrektor zarządu
dyrektor spółki
Marek Cymerys
gsm: 662-027-100
tel: +48 55 232-64-08
z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
główny księgowy
prokurent
Jolanta Manowska
gsm: 698-944-685
tel: +48 55 232-64-08
zakład dróg
inwestycje i oznakowanie
Krzysztof Czubiński
gsm: 600-824-917
tel: +48 55 232-64-08
remonty bieżące
Stanisław Tarasewicz
gsm: 604-099-151
kierownik budowy
Henryk Olenkiewicz
gsm: 692-193-273
e-mail: pdim@pdim.pl
nazwa
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres pocztowy
ul. Szańcowa 1
82-300 Elbląg
e-mail
zadzwoń
Tel./Fax: 55 232 64 08
sąd rejestrowy
Sąd rejestrowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS
nip
578-00-01-985
regon
170377460
krs
0000138602
kapitał zakładowy
1 490 000,00 zł